Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης για την Ελλάδα
(ΕΔΜ για την Ελλάδα)

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
www.migration.gov.gr

Αλεξάνδρα Απαλοπούλου
Συντονίστρια του ΕΔΜ για την Ελλάδα
Τηλ. 0030-213136 1251
emn {at} migration.gov.gr