Γλωσσάριο EMN

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η κοινή κατανόηση των όρων και των ορισμών που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρως ενημερωμένη έκδοση 6.0 του Γλωσσαρίου ΕΜΝ σε εκτυπώσιμη μορφή εδώ. Η ίδια έκδοση είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά σε διαδραστική μορφή εδώ.

 EMN glossary