10 χρονια ΕΜΝ, Βρυξέλλες, Μάιος 2018

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας. Για τον εορτασμό της πρώτης μεγάλης επετείου του, στις 15 Μαΐου 2018 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες  συνέδριο με θέμα "Κατανοώντας την μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον"

Το επετειακό αυτό συνέδριο παρακολούθησαν ανώτεροι αξιωματούχοι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι των μονίμων αντιπροσωπειών των κρατών-μελών στην ΕΕ, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και βέβαια τα μέλη των εθνικών σημείων επαφής του ΕΔΜ. 

 Με τη συμβολή σημαντικών ομιλητών από διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, διερευνήθηκαν θέματα όπως η πορεία της μετανάστευσης από τη διαχείριση της κρίσης έως τις μελλοντικές πολιτικές μετανάστευσης και
ασύλου, ο μονόδρομος της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, η δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης, η κοινή γνώμη και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην μεταναστευτική πολιτική της
ΕΕ, και η μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα διδάγματα του παρελθόντος και οι ευκαιρίες του μέλλοντος.

Περισσότερα για το πρόγραμμα, τα συμπεράσματα και φωτογραφίες του συνεδρίου.

Η επέτειος αυτή των 10 χρόνων του ΕΔΜ αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία για συνεργασία των εθνικών σημείων επαφής στην παραγωγή του βίντεο για το προφίλ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και για μια καινούρια έκδοση με τίτλο "Understanding Migration in the European Union Insights from the European Migration Network 2008-2018Network 2008-2018" όπου πέραν των βασικότερων εξελίξεων παρουσιάζεται και η διαδρομή του ΕΔΜ και η συμβολή του στην παροχή αντικειμενικής, αξιόπιστης, συγκρίσιμης, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και του ρόλου του στη χάραξη πολιτικής και του δημόσιου διαλόγου. Κατά το συνέδριο δημοσιοποιήθηκε και η Ετήσια Έκθεση του ΕΔΜ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για το 2017 και η ενημερωμένη έκδοση 6.0 του Γλωσσαρίου του ΕΔΜ