Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ανιθαγένεια (Statelessness Platform Retreat), 3-5 Ιουλίου 2018, Αθήνα

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019

Το 2015, το ΕΔΜ σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., ορίστηκε αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία της Πλατφόρμας για την Ανιθαγένεια (Platform on Statelessness), η οποία συστάθηκε το 2016 με συντονιστή το εθνικό σημείο επαφής για το Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Πλατφόρμας, τα Εθνικά Σημεία του ΕΔΜ Λουξεμβούργου και Ελλάδας, μετά από πρόσκληση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ανέλαβε τη διοργάνωση θεματικού εκπαιδευτικού σεμινάριου για την Πλατφόρμα της Ανιθαγένειας (Statelessness Platform Retreat)  στην Αθήνα,  στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2018.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν πενήντα συμμετέχοντες από τα   κράτη μέλη της ΕΕ, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διοργάνωση αυτή, που αποτελεί την πρώτη κοινή διοργάνωση εθνικών σημείων επαφής του ΕΔΜ, αποτέλεσε ευκαιρία ευαισθητοποίησης για το θέμα της ανιθαγένειας,  ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο δείπνο όπου παρευρέθηκε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μιλτιάδης Κλάπας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κ. Ανδρέας Γκουγκουλής, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάρκος Καραβίας και εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας των ΗΕ για του Πρόσφυγες, κ.Πέτρος Μάσταγκας.

anithageneia Statelessness 2018

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σύντομη παρουσίαση της Πλατφόρμας για την Ανιθαγένεια, το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και υλικό από τις παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.