Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας, Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Τα εθνικά σημεία επαφής του ΕΔΜ για την Ελλάδα και για το Λουξεμβούργο διοργάνωσσαν στην Αθήνα, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα την "Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας". Στην εκπαιδευτική διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων απ' όλην την Ελλάδα, στελέχη των λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών, εκπρόσωποι του ΕΔΜ από τα κράτη μέλη και ειδικοί στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία αλλά και εκπρόσωποι της Frontex και του EASO. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανίχνευση πλαστών εγγράφων ασφαλείας ενώ έγινε συζήτηση για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο πεδίο.

DOC FRAUD meeting banner

 

Διαβάστε το πρόγραμα και τις παρουσιάσεις της εκπαιδευτικής συνάντησης

Identification and registration process in the Netherlands. Use of biometrics and new technologies, Ad van der Meijden, Operational Specialist, Chief Inspector National Police, Centre of Expertise Aliens, Identification and Human Trafficking, NL

The detection of document fraud in the asylum procedure, Sebastien Revoy, EASO

Detection of document fraud, Miaritis Evangelos, Police Lieutenant, Counterfeit Expert and False Documents Specialist, Hellenic Police HQ

The SPOC system, Nuno Ponte, Technical advisor, Portugal

The use of smartphone applications to detect document fraud, Assistant Professor Evangelos Sakkopoulos, University of Pireaus, Greece

Detection of document fraud using mobile solutions, Rein Süld, SMIT, Estonia