Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Κυκλοφόρησε στα αγγλικά η επικαιροποιημένη έκδοση του ΕΔΜ με θέμα Ενημερωτικό Σημείωμα: Ανιθαγένεια στην ΕΕ (ΕΜΝ Inform on Statelessness) για το 2019 και αφορά τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες για την ανιθαγένεια στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, σε σχέση με τις συμβάσεις περί ανιθαγένειας του 1954 και του 1961, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό της «ανιθαγένειας» και το τι απορρέει απ’ αυτό όπως η άσκηση μιας δέσμης δικαιωμάτων, όπως η νόμιμη διαμονή, η μετακίνηση, η πρόσβαση σε ταξιδιωτικά έγγραφα και η αντίστοιχη παρεχόμενη υποστήριξη. Επιπλέον, η έκδοση αυτή περιέχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στους ανιθαγενείς ανήλικους.