Δικαικούχοι διεθνούς προστασίας που ταξιδεύουνσ ις χώρες καταγωγής τους: επισκόπηση των προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΔΜ το 2018, η μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών προς τον τόπο καταγωγής τους θέτει υπό αμφισβήτηση το καθεστώς προστασίας που τους έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να συγκεντρώσει τους βασικούς λόγους που πραγματοποιούνται αυτές οι μετακινήσεις καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ως προς την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο αυτών των μετακινήσεων.

Τα κύρια πορίσματα της συνθετικής μελέτης είναι:

  • Οι λόγοι που πραγματοποιούνται αυτά τα ταξίδια συνδέονται κυρίως με την οικογένεια των δικαιούχων στην χώρα καταγωγής τους, όπως η επίσκεψη σε πρόσωπα της οικογένειας, η παρουσία σε γάμους, κηδείες κτλ.  
  • Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι τα ταξίδια των πολιτών τρίτων χωρών ως ένδειξη ότι αυτοί δεν δικαιούνται πλέον το καθεστώς διεθνούς προστασίας
  • Η αυξητική τάση δικαιούχων διεθνούς προστασίας να ταξιδεύουν στις χώρες καταγωγής τους, έχει οδηγήσει πολλά κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Παράμετροι που αξιολογούνται από τις χώρες της Ε.Ε. για αυτού του είδους τα ταξίδια είναι: η διάρκεια παραμονής, η συχνότητα, οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή τη μετακίνηση και ο τόπος διαμονής των μετακινουμένων
  • Μολονότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό πολιτών τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στις χώρες καταγωγής τους, από τα επίσημα στοιχεία των κρατών μελών διαπιστώνεται ότι εν τέλει μικρός αριθμός αυτών χάνει το καθεστώς διεθνούς προστασίας.
  • Ομως, αυτό επιφέρει συνέπειες στα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους εντός της Ε.Ε.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά πορίσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash

Βιβλιογραφικά στοιχεία

  • Τίτλος: “Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin”
  • Περίοδος αναφοράς: 2015 – 2018 για θέματα πολιτικής και νομοθεσίας, 2012 – 2017 για τα στατιστικά
  • Θέμα: Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, που μετακινούνται στην χώρα καταγωγής τους ή επικοινωνούν με τις αρχές των χωρών αυτών (στη χώρα όπου απολαμβάνουν προστασία).