20ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017
Διαβάστε το 20ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 στα αγγλικά.

19ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017
Διαβάστε το 19ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Απρίλιος -  Ιούνιος 2017 στα αγγλικά.

Η επιστροφή των παρατύπων μεταναστών ως αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του φαινομένου: Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές άμεσα συνδεδεμένες με τους κανόνες της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017

Κυκλοφόρησε η 2η μελέτη του ΕΔΜ για το 2017. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης για την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά. Η Συνθετική Μελέτη που βασίζεται στις εθνικές μελέτες 22 κρατών μελών της ΕΕ είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.

 

Τα κυριότερα στοιχεία και συμπεράσματα περιέχονται στο EMN INFORM στα αγγλικά.

1η μελέτη ΕΔΜ 2017 - Προκλήσεις και πρακτικές των κρατών μελών κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 01 Απριλίου 2017

Κυκλοφόρησε η 1η μελέτη του ΕΔΜ για το 2017 με θέμα "Προκλήσεις και πρακτικές των κρατών μελών κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών". Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη που αφορά την Ελλάδα στα ελληνικά και τα αγγλικά ενώ η συνθετική μελέτη που αφορά 25 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά με τον τίτλο Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures

18ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
Διαβάστε το 18ο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΜ με τις σημαντικότερες θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία για το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 στα αγγλικά.